Poď a sňívaj

Autor: Viliam Kusi | 14.1.2012 o 0:02 | (upravené 13.5.2014 o 17:44) Karma článku: 2,37 | Prečítané:  549x

Európa je, podľa môjho názoru, rozďelená na dve polovice. Na severnú a južnú. Ňemám teraz na misli ekonomiku, ale, samozrejme, oblasť hudbi. Tak porjadňe rozparáďiť to dokážu asi len Talijaňi, Špaňjeli. Na sladké melódije Demisa Roussosa bi hádam dokázal zatancovať svoj známi tanec Sirtaki aj Grék Zorba. Melodické Juhoslovanské pjesňe poznáme aj u nás. Ja vjem, občas sa objaví ňječo aj v severnej časťi Európi. Aqua. Modern Talking sa svojho času tjež snažili. Z toho je ale cíťiť, že to je len tak ňejako viprojektované. Ňejďe to od srdca. Ňemcom to musel ukázať, ako sa to robí, až Turek Tarkan. Nám Lobo z Jemenu. Abi som to skráťil... jednoducho, zdá sa mi, že tá pomiselná línia medzi severom a juhom prechádza prjamo cez hlavné mesto Maďarska Budapešť.

1. novembra 2002 sa začal predávať 2. album skupini Desperádo. Keď som si v tom čase, ale aj ňjekoľko mesjacov ňeskôr, pusťil ňejakú maďarskú rozhlasovú staňicu, takmer vždi tam zňela ich pjeseň. Redaktor v súkromnom hudobnom rádiju Duna v relácii Na želaňje poslucháčov darmo prosil, že stačilo už Desperáda. Nakoňjec raz rezolútňe vihlásil, že pjeseň od skupini Desperádo bude iba každá druhá a konkrétňe skladbu Poď a sňívaj (Gyere és álmodj) pusťí počas celej relácije iba 3 krát. Na MP3 je v texte krátki úvod, ktorí na videu chíba...

Poď a sňívaj
Poď a sňívaj ťjež
Poď, veď sňívať vješ

Keď vstúpiš do mojich dvjer,
Trochu smutné oči máš.
Prosím, znovu len uver,
Že chcem všetko, čo mi dáš

Možno ja ňevjem ťi to dať,
Čo chceš ti odo mňa
Ale ňebudem zapjerať -
Ľúbim ťa od prvého dňa

Poď a sňívajme ďalej tento sen,
Ešťe ňemusí biť koňjec
Rob, len čo chcem a ďívaj sa len
Poď a sňívaj, zhoďme to už z pljec

Ľutujem všetko už
Zomrjem pre ťeba
Snáď je to láskou, možno vekom
Tak sňívajme náš sen ďalej, ňjekďe v mäkkom 

Premjetam si znovu,
Že ja som bola zlou 
Ako mám uveriť tomu,
Že ňemôžeš už biť, viacej tu so mnou

Stále ťa mám málo
Len nepovedz - ňje
Tak už ňebuď hluchí, volám ťa, haló
Aj táto moja pjeseň iba tebe zňje

(3x)
Poď a sňívajme ďalej tento sen,
Ešťe ňemusí biť koňjec
Rob, len čo chcem a ďívaj sa len
Poď a sňívaj, zhoďme to už z pljec
Ľutujem všetko už
Zomjeram pre ťeba
Snáď je to láskou, možno vekom
Tak sňívajme náš sen ďalej, ňjekďe v mäkkom 

Gyere és álmodj


live


"romantikuš videó"


_______________________
zbohom buď

bernadett_gabor.pngBernadett Gábor (Betty), speváčka skupini Desperádo, sa naroďila 15. júna 1980 v Debrecíne. Virastala na ďeďinke Hajdúnánaš. Jej otec sa tjež zaoberal hudbou. Bernadetta choďila na základnú školu so zameraňím na spev a hudbu. Počas štúdija na gimnáziu, navšťevovala súkromné hoďini hudbi v mesťe Ňireďháza.

V roku 2000 skupina Desperádo (Betty, Zoy a Mosquitó), z mesta "Debrecén", pripravovala svoj 1. album. Na ceste do Budapešťi pri obci Hajdúšámšon ich auto skončilo v prjekope. Speváčka Betty mala ňjekoľko zlomeňín a prasknutú chrbťicu. (CDčko nakoňjec višlo iba s devjaťimi pesňičkami a ňjekoľkími remixami.) Skladba Zbohom buď! (Ég veled!) je z ich nasledujúceho albumu z roku 2002.

Chveješ sa, a zlomení máš hlas
Slzi na tvári, aj vnútri prší v nás
Pomali, ňeisto, hovoríš ňječo
Časom zmjeriš sa, občas pítaš sa: Prečo!?

Plač... nech v srdci vládňe pokoj, kľud
Ňech spolu, povjeme si: Zbohom buď!
Stojíš na križovatke cjest... viďím ťa z ňeba
Zbohom buď, ťažko mi je tu bez ťeba

Je veľká kňiha, kďe píše sa o nás
O láske, ale osud, ňje vždi plní je iba krás
Dopísaní je, aj náš poslední list
Tak zbohom buď, Drahí, ja už musím ísť

(2x): 
Plač... nech v srdci vládne pokoj už
Ňech spolu, povjeme to: Zbohom buď!
Stojíš, na križovatke cjest, viďím ťa z ňeba
Zbohom buď, ťažko mi je dňes bez ťeba... Zbohom buď, ťažko mi je tu bez ťeba

Ég veled!


live


fotovideo


natáčki


oficiálna stránka skupini je nastavená na ich 2. album s MP3 ukážkami z každej skladbi
oficiálna? stránka2 je nastavená na fotogalériu 

____________________________
ľúb ma, prosím, ľúb ma

michel_polnareff__.jpgMichel Polnareff sa naroďil 3. júla 1944 v meste Nérac na juhozápade Francúzska. Jeho mamka bola taňečňica, otec ako hudobňík spolupracoval aj s Edith Piaf. Takže Michel hrá na klavír od svojich 4 rokov. Ňeskôr aj na gitare. Keď mal 20, mal pocit, že sa doma v roďiňe udusí. Odišjel. Za svoje úspori si kúpil gitaru. Celé dňi potom seďel na ňekoňečních schodoch baziliki Sacré-Coeur na kopci Montmartre v Paríži. Hral na svojej vlastnej gitare a robil to zrejme dobre. Zaňedlho sa stal známi v celom mesťe a na celom sveťe.

Najväčšie úspechi slávil v rokoch 1965 - 1974. V r. 1970 upadol do hlbokej depresije. Ňjekoľko mesjacov strávil len sám. Objavili sa ťjež problémi so zrakom. Oči aj dušu si chráňi veľkími tmavími okuljarmi. Už ňikdi ich ňedal dolu. Aj celé jeho vistupovaňje je potom dosť extravagantné a škandalózne. Michel Polnareff vojim hudobním štílom, spôsobom spevu, hraňja, komponovaňja, posúval hraňice popmusic. Jasne že si zahral aj v Olympii. Striedavo sa dostával na víslňje ešťe ňjekoľko ďesaťročí. Pôsobil aj v USA. Jeho život je celkovo dosť hektickí a vidal bi aj na hrubí román. Do toho sa však teraz nechcem púšťať. Má vjacero pozoruhodních pesňičjek. Ňevjem, či jeho „plač láski" je najlepšja, ale asi najpopulárňejšja. V roku 1967 to bolo celkom zaujímavé a objavné. 

Ľúb ma, prosím, ľúb ma ťjež
Ja som z ťeba celí preč
Každí ďeň vismjevať sa dokážeš,
Že pre ťeba strácam reč

Ľúb ma, prosím, ľúb ma ťjež
Ja som z ťeba celí preč
Možno ťi však radosť robím tím,
Ako pre ťeba trpím

V očjach jasňe pozoruje274_michael_polnareff.jpgm
Len znuďení ňezáujem
Zomrela už moja náďej
A predsa svoju šancu chcem
Ďej sa čo ďej
Život dám za malú - náďej

Ľúb ma, prosím, ľúb ma tjež
Ja som z ťeba celí preč
Ti sa mi smjať a tírať chceš,
Keď viďíš, môj láski plač

Pre tvoj stáli nezáujem
Občas si prajem
V noci ňjekam zmiznúť chcem,
Ale ráno zase jasňe vjem
Teraz isťe, teraz už
Možno si všimňeš, že som muž

Ľúb ma, prosím, ľúb ma ťjež
Ja som z teba celí preč
Ten chlad čo vždi vižaruješ
Roztopí môj plač

Ľúb ma, prosím, ľúb ma ťjež
Ja som z ťeba celí preč
Ti sa mi smjať a tírať chceš
Keď vidíš, môj plač láski

love me please love me
akordi
G    Em    C    D
G                       B7                     Em       Em/D        C         Eb
Ľúb ma, prosím, ľúb ma ťjež Ja som z ťeba       celí preč
G             Em                         C               D               G           Em     C    D
Každí ďeň vismjevať sa dokážeš,           Že pre ťeba strácam reč
G                        B7                      Em       Em/D       C         Eb
Ľúb ma, prosím, ľúb ma ťjež Ja som z ťeba       celí preč
G                EM                      C             D      G     C     G     G7
Možno ťi však radosť robím tím,           Ako pre ťeba                trpím
C                                       Bm
V očjach jasňe pozorujem Len znuďení ňezáujem
C        D          G            G7          C
Zomrela už moja nádej                A predsa svoju šancu chcem
Bm                    C               D         D7/5+
Ďej sa čo ďej   Život dám za malú - náďej
G                        B7                        Em     Em/D         C          Eb
Ľúb ma, prosím, ľúb ma ťjež Ja som z ťeba          celí preč
G           Em                     C                D                   G        Em     C     D
Ti sa mi smjať a tírať chceš,             Keď viďíš, môj plač láski
C                                    Bm
Pre tvoj stáli nezáujem Občas si prajem
C         D            G                      G7         C
V noci ňjekam zmiznúť chcem,                Ale ráno zase jasňe vjem
Bm                           C                 D              D7/5+
Teraz isťe, teraz už Možno si všimňeš, že som muž
G                        B7                     Em       Em/D         C          Eb
Ľúb ma, prosím, ľúb ma ťjež Ja som z ťeba          celí preč
G              Em              C       D         G          Em     C     D
Ten chlad čo vždi vižaruješ Roz...topí môj plač
G                      B7                           Em    Em/D          C         Eb
Ľúb ma, prosím, ľúb ma ťjež Ja som z ťeba           celí preč
G            Em                 C             D                G                            Em     C     D
Ti sa mi smjať a tírať chceš           Keď viďíš, môj plač láski        hú..hú..hú..spolupráca na článku Drahoslav Mika a Tinka

__________________________
z oboch strán

joni_mitchell_300.jpgJoni Mitchel sa naroďila 7. novembra 1943. V Kanaďe v štáťe Alberta v mesťečku Fort McLeod. (Asi 180 km južňe od Calgary.) Joni Mitchell sa volala Roberta Joan Anderson. Jej mama bola škótsko-írskeho pôvodu a pracovala ak učiťeľka. Otec mal nórsko-saamske koreňe. (Národu Saamov alebo aj Sámov sa ešťe doňedávna hovorilo Laponci.) Počas vojni (2. svetovej) bol príslušňíkom kanadskej armádi, letec. Po vojňe robil čo sa dalo. Roďina sa často sťahovala. Najdlhšje bívali asi v mesťe Saskatoon (Asi 600 km severovíchodňe od Calgary. Ňevjem prečo ale volajú to tam aj Saskatchewan... ňevaďí, to je, mislím v podstaťe jedno.) V tích časoch bolo zvikom, že roďičia ďeťom často citovali rôzne mravokárne ponaučeňja z biblije. Mama (učiťeľka) jej ale citovala najčasťejšie zo Shakespeára. To boli prvé stretnuťja Joni s poézijou. Keď mala 7 rokov choďila na hoďini klavíra. Údajňe po tom túžila ona sama. Učiťeľ hudbi si k ňej ale ňenašjel ten správni prístup. Ňebol s ňou spokojní pretože ňehrala z nôt ale všetko podla sluchu a pamäťi. Malej Joni sa najvjac páčilo v Maidstone. Na ďeďiňe Maidstone (260 km na víchod od Edmontonu) bívali v dome bez vodovodu a elektrini. Drvivú väčšinu občanov Maidstone tvorili pôvodní obivaťelja Kanadi. Joni Mitchell na Maidstone veľmi rada spomínala a ospjevala ho aj v jednej svojej pjesňi. Celé dňi trávila vonku a hrala sa s ďeťmi tích pôvodních Indijánov. Ak bolo vonku naozaj zlé počasje tak si doma maľovala. V Maidstone bívali pri železňici. Malá Joan tím bola nadšená. Za celí deň však prešjel po traťi iba jeden vlak. Aj to v skorích ranních hoďinách. Maidstone a celou Kanadou v päťďesjaťich rokoch minulého storočja prešla aj epidémija detskej obrni. V tom čase sa tam ešte deťi ňeočkovali. Joan si dlhšju dobu poležala. Vždi skoro ráno sa však posaďila na posťeľ a cez okno pozerala na prechádzajúci vlak. V tom čase si maľovala trochu viac. Neskôr maľovala aj obrazi a obali na svoje platňe.

Joni Mitchell som mal na kazeťe. Potom aj napálenú na CD. A to je na veži, trochu iná kvalitka zvuku, ako mi tu teraz iďe z notebooku. Both Sides Now ale, keď mi občas príďe na um, tak ju v ušjach a v predstave, vždi počujem tak, ako znela kedisi dávno - pradávno z nášho starého rádija... A teraz som si pri ňej spomenul ťjež na jednu milú známú z webu...

Krásne vejú anjelské vlasi
Do vzdušních zámkov leťím ťjež
Ňebo z páperja je a hmli masi
Tak je medzi oblakmi, to vješ

Ťje mraki len ťjeňja slnka svit
Prší aj sňeží, vždi keď vijdeš von
Tak veľa vecí bi sme mohli urobiť
Oblaki bráňili nám v tom

Pozerám na oblaki z oboch strán
Zhora aj zdola, ja sa vždi tak hrám
Len pekní sen, čo si pamätám
Ja tím oblakom ale naozaj vôbec 
Ňerozumjem

Kveti, tráva a ruské kolesá
Krúťi sa hlava z toho tanca
Z rozprávki šťasťja potácam sa
Bola to láska - srdce krváca

Teraz je z ňej len trápna show
Smejú sa nad mojou dušou úprimnou
Trápiš sa, choďíš sťa slepí tmou
Ňepovjem ňič, škoda tu slov

Pozerám na lásku z oboch strán
Berjem aj dávam, ja sa vždi tak hrám
Len pekní sen, čo si pamätám
Ja tej láske ale naozaj vôbec 
Ňerozumjem

Slzi a strach a hrdosť ťjež
Povedať skúsiš nahlas „ľúbim ťa"
ťje sni a predstavi sú krásne, vješ
Podobám sa v tom na djeťa

U prjaťeľov dostaňeš sa na pretras
Život ťa zmeňí, otočí hore dnom
Ňječo sa získa, ňječo straťí zas
Každím novím dňom

Pozerám na život teraz z oboch strán
Víhra aj prehra, ja sa vždi tak hrám
Len pekní sen, čo si pamätám 
Ja tomu životu ale naozaj, fakt vôbec
Ňerozumjem

both sides now

akordi
G     Am     G     D
G       Am    C           G                         Bm        C       G
Krásňe vejú anjelské vlasi Do vzdušních zámkov leťím ťjež
C           Am                                           D
Ňebo z páperja je a hmli masi Tak je medzi oblakmi, to vješ

G        Am        C        G              Bm            C         G
Ťje mraki len ťjeňja slnka svit Prší aj sňeží, vždi keď vijďeš von
C           Am                                               D
Tak veľa vecí bi sme mohli urobiť Oblaki bráňili nám dvom

G         Am        C         G            C        G             C          G
Pozerám na oblaki z oboch strán Zhora aj zdola, ja sa vždi tak hrám
Bm         C             G           C            D         Dsus        D        G   
Len pekní sen, čo si pamätám Ja tím oblakom ale naozaj vôbec Ňerozumjem

Am     G     D
G         Am     C          G                  Bm      C        G
Kveti, tráva a ruské kolesá Krúťi sa hlava z toho tanca
C              Am                                     D
Z rozprávki šťasťja potácam sa Bola láska, srdce krváca

G        Am        C       G               Bm               C           G
Teraz je z ňej len trápna show Smejú sa nad mojou dušou úprimnou
C             Am                                       D
Trápiš sa, choďíš sťa slepí tmou Ňepovjem ňič, škoda slov

G        Am       C         G           C           G              C          G
Pozerám na lásku z oboch strán Berjem aj dávam, ja sa vždi tak hrám
Bm        C              G           C        D       Dsus      D        G
Len pekní sen, čo si pamätám Ja tej láske ale naozaj vôbec Ňerozumjem

G        Am        C       G                 Bm         C            G
Slzi a strach a hrdosť ťjež Povedať skúsiš nahlas „ľúbim ťa"
C                  Am                                              D
Ťje sni a predstavi sú krásne, vješ Podobám sa v tom na djeťa

G            Am       C       G                    Bm        C          G
U prjaťeľov dostaňeš sa na pretras Život ťa zmeňí, otočí hore dnom
C          Am                                  D
Ňječo sa získa, ňječo straťí zas Každím novím dňom

G             Am        C         G           C         G          C          G   
Pozerám na život teraz z oboch strán Víhra aj prehra, ja sa vždi tak hrám
Bm         C           G               C               D        Dsus      D        G 
Len pekní sen, čo si pamätám  Ja tomu životu ale naozaj vôbec Ňerozumjem
Am     C     D     G
oficiálna stránka Joni Mitchell     Wikipédia

Pjeseň venujem Derechurke. Občas si z jej stránok ňječo prečítam, pozriem oblúbené video. Vždi sa pri tom rozplačem.  http://derechura.webnode.sk/ http://www.vii.sk/video/dkoppb6ufr/kam-pozeras/

___________________
tancuj Slovensko

Natĺia IónovaV r. 2002 si snažeňje skupini Glukóza všimol producent, veľkí Maxim Faďejev. Ich dosť amatérskemu hraňju dal trochu profesionaliti. Pjeseň „Ňenavižu" bola prvá na ktorú vzňikol aj videoklip. Bola to vlastňe iba veľmi jednoduchá počítačová animácija. Pjeseň Ňenavižu, aj keď ňemožno povedať, že bi ju ľuďja nenáviďeli ale veľkú pozornosť naozaj nevzbuďila. Druhá pesňička Glukózi „Ňevesta" to bola už iná káva. Táto téma si v Rusku získala srdcja všetkích poslucháčov. Na pjeseň Ňevesta vzňikol ťjež videoklip. Bola to vlastňe iba veľmi jednoduchá počítačová animácija. Hudobné motívi Glukózi sú ťjež veľmi jednoduché. Slová pjesňí sú často posmešné. Skupina si teda potom v Rusku veľmi ríchlo získala popularitu. Jedna ich pjeseň v roku 2008 roztancovala celé Rusko.

Speváčka Glukózi Natáľja (Nataša) Iónova sa naroďila 7. 6. 1986 v meste Syzraň. Obaja roďičja sú programátori. Vištudovala balet a univerzitu. Má jednu dcérku a dvoch dobermanov. A manžela, ktorí je ťjež veľké zvjera, úspešní a bohatí.

Chcel bi som sa vždi držať predlohi. Použiť ťje isté slová, veti. Tak abi príbeh pjesne bol presňe takí ako ho chceli mať jej autori. V preklade pjesne je však dovolené použiť aj úplne iné slová a súvislosťi. Tá pjeseň môže biť aj úplňe o inom, ako to napísal textár originálu. Túto možnosť som teraz viužil.

Ľuďja sme tu prostí
Len duchom bohatí
Ňemáme... aňi na šati

Obnažení je náš drjek
Nájďe sa možno na to ljek -
Víroba... našich automobiljek

Tancuj, Slovákija, nám netreba ropa
Máme ťje najkrajšie, najkrajšie, ďjevčatá, a tích je celá kopa
Tancuj, Slovensko, nám netreba ropa
Máme ťje najkrajšie, najkrajšie, ďjevčatá, a tích je celá kopa

Ručički naše zlaté
A skúsenosťi bohaté
Už nás... ňeuviďíš
S holím zadkom nahatích
Ňikdi vjac už nahatí!
Aj v Európe... sú takí

Tancuj Slovensko, pozeraj, Európa
Ako ťa dobjehame, predbjehame, môžeš, to rovno zabaliť
Tancuj, Slovensko, pozeraj, Európa
Ako ťa dobjehame, predbjehame, uviďíš, len našu peknú riť

Nataľja Iónova a skupina Glukóza - tancuj Rusko
oficiálne stánki Glukózi

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Bývalý vyšetrovateľ: Zločinci najradšej obchodujú so štátom, peniaze tam majú isté

V tieňovej ekonomike sa pohybuje veľké množstvo peňazí.

KOMENTÁRE

Nerobme z Kisku dobrého anjela, ide o princíp

To, čo sa urobilo v prípade prezidenta, očakávame aj pri vládnych kauzách.

BLOG INEKO

Máme priveľa magistrov a inžinierov, dlho študujeme a neodmeňujeme úspech

Rozdiely vo vzdelávaní medzi Slovenskom a krajinami OECD.


Už ste čítali?